ไฟเครื่องโชว์ Sonic 1.6 LTZ 4 ประตู ใครสามารถหาคำตอบได้บ้างครับ