เพื่อนๆใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับขึ้นสัณณานแบบนี้(ABS)กับสัญณานเตือนสีแดง