ที่ปัดน้ำฝนsonic หาซื้อตามท้องตลาดไม่มีเลย มีแต่ที่ศูนย์ราคาสูงมาก