ใหม่ล่าสุด การเปิดตัวต่อหน้านักข่าวของน้อง SONIC !!!