เรื่องเบรค หยุดรถ แล้วมีเสียงดังคลึกๆ ใช่หรือไม่ใช่ ปัญหามาดูกัน