พื้นฐานความรู้เรื่องล้อ + ยาง , วิธีอ่านว่ายางผลิตเมื่อไหร่..