เพื่อนคิดอย่างไรกับหลายปัญหาที่เกิดกับ เชฟโรเลตคับ........